Shoppetip: Sådan undgår du at blive snydt, når du handler online

0

Der har aldrig været så populært at handle online, som det er i dag. Stadig flere og flere danskere foretrækker at klikke deres varer hjem i online butikker, fremfor at tage i fysiske butikker. Der bliver shoppet alt mellem himmel og jord, fra tøj og sko til møbler. Klik her, hvis du gerne vil have mere og anden inspiration til boligen.

Mange sætter dog stadig spørgsmålstegn ved sikkerheden, når de handler online. For er det i bund og grund sikkert?

Er det en dansk eller udenlandsk virksomhed?

Det er heldigvis forholdsvist sikkert at handle online, så længe man bruger anerkendte og autoriserede online butikker. Der er flere forholdsregler, man kan tage, når man handler online, og dermed undgå at ”falde i fælden”. Inden man klikker på køb, skal man huske at tjekke flere ting.

Først og fremmest skal man have styr på, om det er en dansk eller udenlandsk butik, man er ved at foretage et køb i. Selv om netbutikkens URL ender med .dk, er det alene ikke garanti for, at den ligger i Danmark. Man kan slå adressen op på hostmaster.dk, hvis man er i tvivl.

På den måde kan finde ud af, hvor virksomheden er registreret. Det er naturligvis muligt at købe produkter i udenlandske netbutikker, men man skal være opmærksom på, at omstændighederne omkring købet kan være anderledes, samt ens rettigheder som forbruger ikke er de samme som i en dansk butik.

Vær OBS når du køber fra udenlandske webshops

Desuden skal man være opmærksom, hvis man f.eks. køber varer i USA eller udenfor Europa, da der kommer toldgebyrer og andre udgifter på, når varerne skal sendes til Danmark.

Hvis man har tjekket at den butik, man handler i, er registreret i Danmark, skal man desuden tjekke om den har det otte-cifrede CVR-nummer, som beviser at den er registreret i det Centrale Virksomhedsregister. Dette nummer skal stå på hjemmesiden. I samme omgang kan man se efter, om siden er e-mærket, hvilket er en dansk mærkningsordning, der giver sikker e-handel. Virksomheder der er e-mærkede, er forpligtede til at overholde lovgivningen, og følger e-mærkets retningslinjer for f.eks. betalingsformer. Man kan tjekke, om en virksomhed er e-mærket på www.emaerket.dk.

Andre ting at være opmærksom på, når man handler online

Andre ting, man kan være opmærksom på, når man køber et produkt online, er kvaliteten af oversættelsen på hjemmesiden. Hvis teksten ser fornuftig ud, og er skrevet på godt dansk uden mange stavefejl, er det et godt tegn. Hvis den derimod ligner noget, der er blevet oversat med Google, så bør man være på vagt. Det kan være et tegn på, at siden ikke er sikker.

Inden man overvejer at handle i en netbutik, bør man undersøge andre kunders oplevelser og erfaringer med denne virksomhed. På internettet kan man finde mange forskellige hjemmesider, hvor forbrugerne kan efterlade deres ærlige mening om en virksomhed eller service. Det kan være en stor hjælp til at undgå at blive snydt. Man skal dog nogle gange have en kritisk tilgang til anmeldelserne, da man ikke ved, hvem der står bag dem.

Man bør også læse netbutikkens betingelser igennem, inden man gennemfører et køb. Hvis man køber indenfor EU’s grænser, er man ofte beskyttet af en 14 dages fortrydelsesret. Hvis en virksomhed ikke er omfattet af denne fortrydelsesret, skal det fremgå af hjemmesiden.

Man skal sørge for at betale sikkert, hvilket vil sige at man ikke bør betale via bankoverførsel eller pr. efterkrav. Banken kan nemlig ikke hjælpe, hvis man bliver snydt på denne måde. Det er en vigtig regel altid at bruge dankort, kreditkort eller Mobile Pay. Hvis man pludselig står i en situation, hvor man ikke modtager ens vare, eller man bliver trukket et højere beløb, så kan banken føre beløbet tilbage på ens konto.

DEL

Kommentarerne er lukket.